Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o ASF

Afrykański pomór świń (African Swine Fever - ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Nadleśnictwo Łochów informuje, iż każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby oraz znalezienia padłego dzika należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii (dane teledresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne sa tutaj) lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz zasad postępowania w przypadku znalezienia padłych dzików znaleźć można w umieszczonych poniżej odnośnikach.

1. Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego

2. Informacje Głównego Inspektoratu Weterynarii

3. Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby

4. Informacja - Jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika?