Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych dot. Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

 

Nadleśnictwo Łochów informuje, że w ramach konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia (aktualizacji) Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF uwagi zgłosiło Towarzystwo Przyjaciół Szumina i Wywłoki 2.0.

Zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone w części pozytywnie. Uznano dodatkowo za obszar HCVF kategorii 6 – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności las o powierzchni 0,2 ha w oddziale 199a, leśnictwa Szumin Nadleśnictwa Łochów

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne oraz wyżej opisany fragment lasu w oddziale 199a zostały uznane za Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF.

 

Materiały do pobrania:

Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Szumina i Wywłoki.

Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie na wniosek TP Szumina i Wywłoki.

 

Materiały do pobrania:

Wykaz Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

Mapa Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF