Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. EKOSYSTEMÓW REFERENCYJNYCH

Nadleśnictwo Łochów informuje, że w dniu 14 listopada 2017 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia (aktualizacji) ekosystemów referencyjnych.

 

W ramach konsultacji nie zgłoszono uwag do propozycji wydzieleń, które mogłyby zostać uznane za ekosystemy referencyjne.

Mając na uwadze powyższe, zaproponowane w ramach konsultacji wydzielenia leśne zostały uznane za ekosystemy referencyjne.