Lista aktualności Lista aktualności

PRZEPROWADZKA SZARAKÓW

W ostatnią niedzielę ponad 50 zajęcy z Małopolski przeprowadziło się na Mazowsze.

            W przeprowadzce z rodzinnego Osieka pomogli im myśliwi z koła łowieckiego „Orzeł”. W sobotę do specjalnych klatek odłowili oni ponad 50 osobników, które już następnego dnia dotarły do nowego miejsca. Takie szybkie działanie pozwoliło ograniczyć stres związany z podróżą.

            Warto podkreślić, że zające zostały odłowione w miejscach, gdzie ich populacja jest liczna i stabilna, a odłów nie wpłynie negatywnie na jej dalszy rozwój.

            Podróż zajęcy zakończyła się na terenie Nadleśnictwa Łochów, gdzie leśnicy starannie wybrali miejsca do ich wypuszczenia. Szaraki znalazły nowe domy na terenach polnych w miejscowościach: Wieliczna, Zambrzyniec i Baczki. Wypuszczane z klatek zwierzęta szybko rozbiegały się po terenie by poznać swoje nowe siedlisko.

            To już trzecia akcja wsiedlania zajęcy na terenie Nadleśnictwa Łochów. Każdego roku nowy dom znajduje tu ok. 50 zajęcy. Jak podkreśla nadleśniczy Jerzy Derlicki – Działania podejmowane przez leśników zmierzają do odbudowy populacji zwierzyny drobnej oraz poprawy warunków jej bytowania. Przywiezione z Małopolski zające wzbogacą pulę genową miejscowej populacji i przyczynią się do poprawy jej stabilności.