Lista aktualności Lista aktualności

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

 

Nadleśnictwo Łochów informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ofertowego na sprzedaż zbędnych środków trwałych przeprowadzonego w dniu 11.06.2021 r. :

 

  1. Ciągnik URSUS 1212

- liczba ofert ważnych – 4

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta – 16 000,00 zł brutto

Wybrano ofertę – Ziółkowski Jan – 16 000,00 zł brutto

 

  1. Przyczepa D-55 WWE 98NP

- liczba ofert ważnych – 13

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta – 10 413,13 zł brutto

Wybrano ofertę – EFEKT-ROL Sebastian Galiński – 10 413,13 zł brutto

 

  1. Przyczepa D-55 SEP 536G

- liczba ofert ważnych – 13

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta – 7 313,13 zł brutto

Wybrano ofertę – EFEKT-ROL Sebastian Galiński – 7 313,13 zł brutto

 

  1. Przyczepka-wózek p-poż. VEB

- liczba ofert ważnych – 1

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta –611,00 zł brutto

Wybrano ofertę - ELITELAS Spółka Z O.O. – 611,00 zł brutto

 

  1. Przyczepka-zbiornik p-poż. HL900/SBA

- liczba ofert ważnych – 3

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta – 1 312,00 zł brutto

Wybrano ofertę -  Matusik Jan – 1 312,00 zł brutto

 

  1. Przyczepka p.poż HL900/TSA

- liczba ofert ważnych – 1

- liczba ofert nieważnych – 0

- najwyższa oferta – 611,00 zł brutto

Wybrano ofertę - ELITELAS Spółka Z O.O. – 611,00 zł brutto

 

- jedna oferta została dostarczona po wymaganym terminie (pocztą listem zwykłym) i zgodnie z warunkami przetargu nie była rozpatrywana,

- wadium wpłacone przez uczestników, którzy wygrali przetarg, zalicza się na poczet ceny  kupna, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na konto z którego dokonano wpłaty wadium

- terminy podpisania umów oraz odbioru zakupionych środków trwałych zostaną ustalone bezpośrednio z kupującymi

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

Bogusław Piątek