Lista aktualności Lista aktualności

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Łochów

Ambona - Fot. Bogdan Kowalewski

We współczesnym świecie, gdzie obserwujemy rozwój cywilizacji, który zachwiał równowagę w ekosystemach leśnych, potrzebna jest pomoc człowieka. Leśnicy i myśliwi w ramach gospodarki łowieckiej kontrolują liczebność zwierząt, opiekują się nimi, a także zapobiegają szkodom od zwierzyny.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Łochów odbywa się w oparciu o założenia zawarte w Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym, oraz w oparciu o Roczny Plan Łowiecki.

 

Teren Nadleśnictwa podzielony jest na 20 obwodów łowieckich. 19 obwodów dzierżawionych jest przez koła łowieckie zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim. Na terenie jednego obwodu utworzony został Ośrodek Hodowli Zwierzyny Kamionna. Obwody łowieckie są to obwody słabe (12) lub bardzo słabe (8) pod względem kryteriów kategoryzacji obwodów łowieckich. Powierzchnia obwodów wynosi 102 133ha. Ponad 30% to powierzchnie leśne.

 Dokarmianie kuropatw - Fot. Łukasz ŁopińskiLeśnicy oraz myśliwi, którzy są zarządcami obwodów łowieckich zgodnie z art.13 prawa łowieckiego, zajmują się dokarmianiem zwierzyny. Szczególnie w okresie zimowym. gdy baza pokarmowa jest ograniczona, oraz gdy w sposób istotny może to wpłynąć  na zmniejszenie szkód wyrządzonych przez zwierzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej.

 

Na terenie nadleśnictwa można spotkać bardzo wiele gatunków zwierząt. Są  to m.in. łoś, sarna, dzik, jeleń, lis, borsuk, jenot, bóbr, kuna, a także ptactwo łowne.

 Koziołek sarny - Fot Bogdan Kowalewski