Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o I spotkaniu Zespołu Lokalnej Współpracy

Zn.spr.: Z.715.3.2024Dotyczy: I spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy

 

Działając w oparciu o zapisy Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 5 lipca 2022 r., w sprawie zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej oraz na podstawie Państwa deklaracji będącej odpowiedzią na zaproszenie do udziału w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów informuje że I spotkanie robocze ZLW odbędzie się w dniu 25.07.2024 (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Nadleśnictwa Łochów mieszczącej się pod adresem: 07-130 Łochów ul. Wyszkowska 28.
Spotkanie w głównej mierze poświęcone będzie konsultacją związanym z wyznaczeniem i zagospodarowaniem lasów o zwiększonej funkcji społecznej na gruntach będących w zarządzie nadleśnictwa.
Jednocześnie przypominamy, że udział w pracach ZLW jest dobrowolny i ma charakter nieodpłatny, nadleśnictwo nie pokrywa również kosztów transportu i delegacji.

Informacje dotyczące w/w spotkania można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Konsultantem ds. kontaktów społecznych:

Krzysztof Dzundza
Zastępca Nadleśniczego
tel. 604 917 513
e-mail: krzysztof.dzundza@warszawa.lasy.gov.pl

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

Bogusław Piątek