Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Łochów
Nadleśnictwo Łochów
(25) 675-11-24
(25) 675-21-24

ul. Wyszkowska 28

07-130 Łochów

Nadleśniczy
Jerzy Derlicki
25 675 14 14
Zastępca Nadleśniczego
Elżbieta Bernard-Rybak
25 675 26 22
Główny Księgowy
Elżbieta Kobus
25 675 11 26

Dział Gospodarki Leśnej

Jakub Górecki
Spec SL ds. hodowli lasu
Tel.: 25 675 11 24 wew. *331, kom. 733 886 631
Tadeusz Tomasik
Spec. SL ds. ochrony lasu
Tel.: 25 675 11 24 wew. *681
Konrad Podgajny
St. spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: 25 675 11 24 wew. *333; 25 675 20 78
Grzegorz Chmielewski
Leśniczy ds. lasów niepaństwowych i łowiectwa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *334; 25 675 23 61; kom. 602 609 391
Marek Dobrzyński
St. spec. SL ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: 25 675 11 24 wew. *335
Elżbieta Kozłowska
Spec. ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 25 675 11 24 wew. *336; 25 675 19 31
Patryk Jenoch
Spec. SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 25 675 11 24 wew. *332, kom. 533 990 041

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Załęska
Spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *613
Elżbieta Zupnik
St. księgowa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *614
Barbara Podgajna
Księgowa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *600

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marcin Kasztelan
Sekretarz
Tel.: 25 675 11 24 wew. *671; 25 675 25 19; kom. 795 101 727
Hanna Piątek
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *672
Andrzej Kondraciuk
Spec ds. budownictwa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *673
Łukasz Kruk
Kierowca
Tel.: 25 675 11 24 wew. *673 ; kom. 600 212 352

Stanowisko ds. pracowniczych

Agnieszka Węgrowska
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *100

Inżynierowie Nadzoru

Wojciech Zakrzewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 25 675 11 24 wew. *219
Krzysztof Dzundza
Inżynier nadzoru
Tel.: 25 675 11 24 wew. *219

Posterunek Straży Leśnej

Czesław Hodór
Komendant
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90
Stanisław Mytkowski
Strażnik leśny
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90
Piotr Bylak
Strażnik leśny
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Grażyna Kaczor
PAD ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 25 675 11.24 wew. *444; 25 675 12 08 ; kom. 602 609 151