Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Łochów
Nadleśnictwo Łochów
(25) 675-11-24
(25) 675-21-24

ul. Wyszkowska 28

07-130 Łochów

Nadleśniczy
Bogusław Piątek
25 675 14 14
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Dzundza
25 675 26 22
Główny Księgowy
Elżbieta Kobus
25 675 11 26

Dział Gospodarki Leśnej

Jakub Górecki
Spec SL ds. hodowli lasu
Tel.: 25 675 11 24 wew. *331, kom. 733 886 631
Aleksandra Piątek
p.o. Spec. SL ds. ochrony lasu
Tel.: 25 675 11 24 wew. *681, kom. 733 228 830
Konrad Podgajny
St. spec. SL ds. stanu posiadania
Tel.: 25 675 11 24 wew. *333; 25 675 20 78
Grzegorz Chmielewski
Leśniczy ds. lasów niepaństwowych i łowiectwa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *334; 25 675 23 61; kom. 602 609 391
Marek Dobrzyński
St. spec. SL ds. użytkowania lasu i BHP
Tel.: 25 675 11 24 wew. *335
Elżbieta Kozłowska
Spec. ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 25 675 11 24 wew. *336; 25 675 19 31
Patryk Jenoch
p.o. Spec. SL ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 25 675 11 24 wew. *332, kom. 533 990 041

Dział Finansowo-Księgowy

Magdalena Załęska
Spec. ds. ekonomicznych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *613
Elżbieta Zupnik
St. księgowa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *614
Barbara Podgajna
Księgowa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *600

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Marcin Kasztelan
Sekretarz
Tel.: 25 675 11 24 wew. *671; 25 675 25 19; kom. 795 101 727
Hanna Piątek
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *672
Andrzej Kondraciuk
Spec ds. budownictwa
Tel.: 25 675 11 24 wew. *673
Łukasz Kruk (w zastępstwie Miłosz Powierża)
Kierowca
Tel.: 25 675 11 24 wew. *673 ; kom. 600 212 352 (w zastępstwie kom. 606 290 972)

Stanowisko ds. pracowniczych

Agnieszka Węgrowska
Spec. ds. pracowniczych
Tel.: 25 675 11 24 wew. *100

Inżynierowie Nadzoru

Wojciech Zakrzewski
Inżynier nadzoru
Tel.: 25 675 11 24 wew. *219
Inżynier nadzoru

Posterunek Straży Leśnej

Czesław Hodór
Komendant
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90
Stanisław Mytkowski
Strażnik leśny
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90
Piotr Bylak
Strażnik leśny
Tel.: 25 675 11 24 wew. *221; 25 675 01 90

Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny

Grażyna Kaczor
PAD ochrony przeciwpożarowej
Tel.: 25 675 11.24 wew. *444; 25 675 12 08 ; kom. 602 609 151