Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Łochów rozlokowane są w licznych kompleksach wśród rolniczego krajobrazu równin mazowieckich, w odległości około 50 km od Warszawy.

W terytorialnym zasięgu nadleśnictwa (1211 km2) lesistość wynosi 34% i jest znacznie wyższa od średniej krajowej, przy czym lasy państwowe zajmują powierzchnię 16,8 tys. ha, natomiast lasy prywatne, nad którymi nadleśnictwo sprawuje nadzór, zajmują ponad 21 tys. ha.

Lasy nadleśnictwa z lotu ptaka - Fot. Archiwum nadleśnictwa

Wśród przeważających obszarów lasów sosnowych sadzonych na zdegradowanych glebach, w wielu miejscach zachowały się fragmenty ekosystemów o wysokiej naturalności. Obiekty te obecnie objęte są różnymi formami ochrony, by ocalić i rozpowszechniać ich naturalne zasoby przyrodnicze.

Użytek ekologiczny - Fot. Elżbieta Bernard-Rybak

Do podstawowych funkcji gospodarki leśnej należy ochrona przyrody. Najcenniejszym i największym obiektem przyrodniczym w Nadleśnictwie Łochów jest dolina rzeki Bug. Na jej terenie utworzono Nadbużański Park Krajobrazowy, który wraz z otuliną zajmuje północną połowę nadleśnictwa, stanowiącą niegdyś prastarą Puszczę Kamieniecką.

rz. Liwiec  - Fot.  Elżbieta Bernard-Rybak

Zarówno rzeka Bug jak i Liwiec wraz z przylegającymi terenami objęte zostały Europejską siecią ekologiczną NATURA 2000 gdzie chronione są rzadkie siedliska i zwierzęta. Łącznie na terenie nadleśnictwa znajduje się 6 obszarów Natura 2000. W naszych lasach utworzonych zostało: 8 rezerwatów, 26 użytki ekologiczne, 38 pomników przyrody oraz Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Bliskość aglomeracji stołecznej oraz bardzo atrakcyjne położenie, w widłach rzek Bug i Liwiec, sprawiają, że nasze lasy są masowo wykorzystywane jako teren weekendowych i wakacyjnych wyjazdów rekreacyjnych. Lasy przygotowane są na przyjęcie licznych gości – wytyczono szlaki turystyki pieszej, rowerowej i konnej, urządzono parkingi i miejsca postoju pojazdów, a także pola rekreacyjne i biwaki.