Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Jesteśmy otwarci na wszelkie formy edukacji ekologicznej.

Najczęściej zajęcia prowadzone są w formie spaceru po lesie z leśnikiem jako przewodnikiem lub spotkania w sali edukacyjnej. Czasami organizowane są spotkania edukacyjne w formie warsztatów organizowanych w ramach konkretnego tematu. Uczestniczymy w lokalnych festynach i piknikach rodzinnych szerząc przy tej okazji wiedzę przyrodniczą i świadomość ekologiczną. Organizujemy lub współorganizujemy konkursy ekologiczne skierowane najczęściej do dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia z leśnikiem mogą być organizowane w bazie edukacyjnej w Łochowie przy leśniczówce Kamionna lub w leśnictwie na terenie którego jest zapotrzebowanie na taką edukację.

Sala którą dysponujemy mieści 25 osób i w takiej też grupie najlepiej przeprowadzić zajęcia terenowe. Większe grupy, do 50 osób, zmieszczą się w wiacie edukacyjnej, jednak takie zajęcia preferujemy tylko w cieplejszych miesiącach. Zajęcia edukacyjne w terenie często połączone są z grami i zabawami na świeżym powietrzu.

Szerząc edukację ekologiczną i kształtując postawy w tym zakresie współpracujemy z wieloma organizacjami i instytucjami takimi jak: Szkoły, przedszkola, Nadbużański Park Krajobrazowy, domy kultury, harcerze, ochotnicze straże pożarne, urzędy gmin i starostw powiatowych.

Ze względu na duży udział lasów prywatnych nasi leśniczowie często udzielają porad dotyczących prac w lesie tj. sadzenia, pielęgnacji czy profilaktyki zdrowotnej lasu.

Na spotkaniach z leśnikami można dowiedzieć się wielu ciekawostek przyrodniczych, poznać tajniki pracy leśniczego, a także zobaczyć najbardziej urokliwe zakątki leśne.

Rezerwacje

Na zajęcia edukacyjne można umówić się z miejscowym leśnikiem, którego znamy i w miejscu które lubimy. Zajęcia w bazie edukacyjnej  w Łochowie prowadzone są przez pracownika biura nadleśnictwa. Rezerwacji można dokonać pod nr  telefonu 25 675 11 24. Jeżeli potrzebna jest pomoc w wyborze miejsca zajęć,  prosimy o kontakt.