Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Łochów prowadzona jest w leśnictwach i nadleśnictwie.

Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Łochów prowadzona jest w leśnictwach i nadleśnictwie.

 

Ogłoszenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów


W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzam tymczasowe zasady dotyczące sprzedaży drewna w obrocie detalicznym:

1. Sprzedaż detaliczna drewna w leśnictwach i biurze nadleśnictwa powinna zostać ograniczona do niezbędnego minimum.

2. Prowadzenie sprzedaży detalicznej powinno odbywać w następującym trybie:
2.1. klient ilość i rodzaj drewna deklarowanego do zakupu powinien uzgodnić telefonicznie z leśniczym, który określa należność do zapłaty i przekazuje taką informację do nadleśnictwa podając dane klienta, ilość i wartość brutto zamawianego do zakupu drewna,
2.2. zapłata za zakupiony surowiec drzewny powinna odbywać się wyłącznie przelewem na konto nadleśnictwa,
2.3. po potwierdzeniu przez głównego księgowego wpłaty na konto nadleśnictwa informacja ta zostaje przekazana leśniczemu,
2.4. leśniczy, który otrzymał z nadleśnictwa informację o wpłacie należności jest zobowiązany do telefonicznego umówienia się z klientem na wydatek drewna,
2.5. leśniczy podczas wydatku drewna przekazuje klientowi asygnatę i paragon zachowując od niego bezpieczną odległość 1-1,5m, w przypadku gdy klient wnosi o wystawienie faktury, przekazywana jest tylko asygnata, a faktura wysyłana pocztą lub elektronicznie na podany adres,
2.6. przy podpisywaniu, odbiorze i wydawaniu dokumentów zaleca się używanie rękawiczek ochronnych, a po zakończeniu czynności związanych z przekazaniem dokumentów rozchodowych zaleca się dezynfekcję rąk.

3. Również w czasie wydatku drewna przewoźnikom bądź odbiorcom drewna z umów należy ograniczyć maksymalnie bezpośredni kontakt z klientami, cały czas zachowując bezpieczną odległość i stosować środki ostrożności wymienione w punkcie 2.6

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów

Jerzy Derlicki

__________________________________________________________________________________________________

 

Sprzedaż drewna w poszczególnych leśnictwach prowadzona jest przez miejscowego leśniczego i podleśniczego na  podstawie upoważnienia wydanego przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów.

Dni i godziny, w których można zakupić drewno w kancelariach leśniczych:

Sadowne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Zieleniec –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wielgie –  środa od godz. 8.00 do godz. 11.00

Szumin – wtorek od godz. 8.00 do godz. 11 00

Kamionna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Urle – poniedziałek od godz.  8.00 do godz. 11.00

Jagodne –  poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Miednik – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Stoczek  – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Wrotnów – piątek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Węgrów – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Ruchna – czwartek od godz. 8.00 do godz. 11.00

Sprzedaż detaliczna drewna w pozostałe dni robocze odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z  leśniczym lub podleśniczym.

Telefony do leśniczych, a także adresy kancelarii znajdują się na stronie internetowej nadleśnictwa : w zakładce Kontakty oraz na wyodrębnionej stronie BIP w zakładce „ Dane teleadresowe".

Sprzedaż  detaliczna drewna  w siedzibie nadleśnictwa odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od  8.00 do13.00 w pokoju nr 8.

Pytania w sprawie zakupu drewna prosimy kierować pod numer telefonu 25 675 19 31.

Obowiązujący cennik detaliczny na drewno znajdą Państwo poniżej.

Numery kont do wpłat:

PKO BP    83 1020 4476 0000 8902 0017 3740

 

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW UBOCZNYCH

  • sadzonki drzew leśnych (szkółka Miedzanka)

Sadzonki sprzedawane są w na Szkółce Leśnej „Miedzanka" położonej w Ludwinowie. Oferujemy materiał szkółkarski typowo leśnych gatunków drzew i krzewów. Sprzedawane sadzonki pochodzą z nasion pozyskanych z bazy nasiennej zarejestrowanej w Biurze Nasiennictwa Leśnego zgodnie z ustawą o Leśnym Materiale Rozmnożeniowym. Sadzonki produkowane są metodą polową. Sprzedawane są z tzw. gołym korzeniem czyli bez doniczki i bryłki ziemi.  Aby zapewnić możliwie najlepsze warunki przyjęcia sie sprzedaż odbywa się w okresach kiedy są one w spoczynku czyli wczesną wiosną lub późną jesienią.

Każdego roku przed sprzedażą ustalany jest cennik na sadzonki, z którego można się dowiedzieć jakie sadzonki będą dostępne w danym roku. W cenniku podane są ceny za 1 tys. szt. sadzonek, jednak minimalna ilość sprzedaży to 10 sztuk sadzonek jednego gatunku.

O dokładnym terminie sprzedaży sadzonek oraz ich dostępności można dowiedzieć się bezpośrednio u Podleśniczego-Szkółkarza pod numerem tel. 600 212 188 lub w biurze nadleśnictwa tel. 25 675 11 24 wew. *331 – Łukasz Łopiński.

  • choinki i stroisz

Stroisz i choinki w Nadleśnictwie Łochów pozyskiwane są przy okazji wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w uprawach leśnych lub starszych drzewostanach. Sprzedaż zarówno stroiszu jak i choinek  odbywa się, gdy istnieje możliwość ich pozyskania.

Informacji o dostępności choinek udzielają: Leśniczy Hubert Kowalewski – tel. 600 212 392 lub biuro nadleśnictwa – tel. 25 675 11 24 wew. *331 - Łukasz Łopiński.

  • tusze zwierząt – dla osób, które je pozyskały
  • trofea łowieckie – dla osób, które je pozyskały