Wydawca treści Wydawca treści

Zasady korzystania z obiektów turystyczno - edukacyjnych

Nadleśnictwo Łochów informuje, że na terenie szlaków turystycznych (pieszych i rowerowych), szlaków konnych, obiektów turystyczno-edukacyjnych oraz miejsc postoju pojazdów zlokalizowanych na gruntach nadleśnictwa obowiązują następujace regulaminy:

- Regulamin szlaków pieszych i rowerowych Nadleśnictwa Łochów

- Regulamin szlaku konnego „Jasiorówka” w Nadleśnictwie Łochów

- Regulamin korzystania z Izby Edukacji Leśnej przy leśniczówce Kamionna.

- Regulamin korzystania z Wiaty Edukacyjnej przy leśniczówce Kamionna na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.

- Regulamin korzystania z Wiaty Edukacyjnej przy szkółce leśnej Miedzanka na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych.

- Regulamin korzystania z leśnych ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych na terenie Nadleśnictwa Łochów.

- Regulamin korzystania z wieży widokowej w Leśnictwie Stoczek.

- Regulamin korzystania z wiaty turystycznej Nadleśnictwa Łochów.

- Regulamin korzystania z Miejsca Postoju Pojazdów i Miejsca Odpoczynku.

Korzystanie ze wszystkich  i obiektów edukacyjno-turystycznych oraz miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Łochów oznacza akceptację obowiązujących regulaminów.

Serdecznie zachęcamy do bezpiecznego korzystania z ww. obiektów i prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi regulaminami !