Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Jak czerpać, żeby zostawało coraz więcej? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy hodowla lasu zawiera tajemną wiedzę?

Leśnicy od pokoleń doskonalą się w hodowli lasu. Wciąż postępuje rozwój nauk które wspierają hodowlę jak klimatologia, ekologia czy gleboznawstwo.

Hodowla lasu w ogromnym uproszczeniu obejmuje przygotowanie miejsca pod sadzonki, sadzenie drzewek oraz późniejsze ich pielęgnowanie tak, aby drzewa miały najlepsze warunki wzrostu.

                Hodowla lasu ma bardzo trudne zadanie, no bo jak pozyskiwać drewno, żeby w lesie zostawało go coraz więcej? W polskich lasach tak właśnie się dzieje i nie jest to wiedza tajemna ale nauka  oparta na wielowiekowych doświadczeniach leśników. Jest to tzw. zrównoważona gospodarka leśna czyli takie gospodarowanie i pozyskiwanie surowców aby nie uszczuplić zasobów przyrodniczych z których są one czerpane. Jak to możliwe. Leśnicy mają obowiązek ponownego posadzenia lasu na powierzchniach na których wycięto drzewa. Przy tej okazji często następuje przebudowa drzewostanu czyli wprowadzanie gatunków drzew których wymagania odpowiadają siedlisku.

W cięciach pielęgnacyjnych, wykonywanych w trakcie trwającego około 100 lat wzrostu drzew, usuwane są drzewa osłabione, zaatakowane przez owady lub choroby grzybowe oraz takie które przeszkadzają we wzroście innym, pożądanym drzewom. Jest to możliwe dzięki temu, że na 1 ha sadzi się nawet 10 000 sadzonek, a po 100 latach zostaje ich np. tylko 300.

 

 

Czy jednak warto sadzić tyle drzewek skoro i tak potem trzeba je wyciąć. Wszyscy leśnicy wiedzą, że tak, a jak przekonać inne osoby? Człowiek, który dorasta bez otoczenia rówieśników pomimo że urośnie to może nie być prawidłowo ukształtowany. Drzewa które będą rosły bez bliskości innych drzew, nie konkurują z rówieśnikami, też będą rosły, ale trudne lub wręcz niemożliwe będzie zrobienie z nich desek na meble lub bali na więźbę dachową.

Hodowla lasu musi godzić różne oczekiwania społeczne. Jedni oczekują lasów naturalnych, takich gdzie człowiek nie ingeruje w przyrodę, inni chcą zbierać w lesie grzyby, jagody i chcą oddychać świeżym powietrzem podziwiając leśne krajobrazy. Wszystkim nam jednak potrzebny jest podstawowy surowiec leśny czyli drewno. Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom leśnicy prowadzą półnaturalną hodowle lasu, która wykorzystuje wiele procesów samoistnie zachodzących w przyrodzie jak np. naturalne odnowienie lasu. Polega to na tym, że teren po wycięciu drzew zostawia się aby nasiona wysiały się same z drzew otaczających lub specjalnie pozostawionych.  W naszym nadleśnictwie metodą tą co roku odnawia się około 25 % powierzchni.

W Nadleśnictwie Łochów corocznie sadzimy około 160 ha lasu.

Nasiona używane do wyhodowania sadzonek pochodzą z najlepszych drzewostanów, specjalnie wyselekcjonowanych do tego celu. Posiadamy szkółkę leśną na której corocznie hodujemy około 2 miliony sadzonek.

Aby nie uszczuplić zasobów leśnych leśnicy pozyskują tylko około 60 % tego drewna które przyrasta oraz zalesiają nowe tereny nie przydatne już rolnictwu. dzięki temu zarówno powierzchni lasu jak i samego drewna z roku na rok przybywa. corocznie w naszym nadleśnictwie sadzimy kilka hektarów nowego lasu najczęściej na gruntach tzw. porolnych.

Hodowla lasu to „matka" nauki i praktyki leśnej, zna tajniki jak czerpać z lasu surowce, zwiększając jednocześnie zasoby leśne dla przyszłych pokoleń.