Wydawca treści Wydawca treści

ZANOCUJ W LESIE W NADLEŚNICTWIE ŁOCHÓW

Nadleśnictwo Łochów wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o  naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Nadleśnictwo Łochów strefa, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja obszarów programu „Zanocuj w lesie” widoczna jest na mapie Banku Danych o Lasach pod adresem: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL (android) lub apilkacji mBDL (iPhone), z menu podręcznego wybierz: mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).
  2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska znajdziesz na mapach Leśnictwa Sadowne i Leśnictwa Ruchna, współrzędne geograficzne podane są w ww. regulaminie (dostępne również na dole strony). Zapoznaj się z regulaminem korzystania z miejsc palenia ognisk na obszarach wyznaczonych do Programu „Zanocuj w lesie”.
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/. Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce
  5. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  6. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie go na adres mailowy koordynatora: aleksandra.piatek@warszawa.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
     

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie:

mail: aleksandra.piatek@warszawa.lasy.gov.pl , tel.: 733-228-830.

 

Grafika: jak się znaleźć w lesie

Nadleśnictwo  Łochów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

 

Wszystkie osoby, które lubią spędzać czas na łonie natury, chodzić na wycieczki do lasu, nocowały w lesie albo nie wykluczają zrobienia tego w przyszłości, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety.

Link do ankiety dla użytkowników lasu:
http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl

W ankiecie pytamy osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem czasu w lesie o ich doświadczenia, opinie i potrzeby. Zebrane informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny i ulepszania Programu "Zanocuj w lesie". Ankieta dla użytkowników jest anonimowa i przeznaczona dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu.