Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Łochów położone jest w woj. mazowieckim, ok. 50 km na północny-wschód od Warszawy, u zbiegu rzeki Bug i Liwiec.

Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Sąsiadując z nadleśnictwami - Mińsk Maz., Drewnica, Wyszków, Ostrów Maz., Sokołów i Siedlce.

Obszar zasięgu terytorialnego nadleśnictwa wynosi ok. 1211 km2.

Administracyjnie nadleśnictwo swoim zasięgiem obejmuje tereny siedmiu gmin powiatu węgrowskiego: Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek i Węgrów, oraz dwóch gmin powiatu wołomińskiego: Jadów i Strachówka.

Ogólna powierzchnia gruntów zarządzanych przez Nadleśnictwo Łochów wynosi 16 844 ha.

Nadleśnictwo podzielone jest na 2 obręby leśne: Łochów i Węgrów oraz na 13 leśnictw: Sadowne, Zieleniec, Wielgie, Szumin, Kamionna, Urle, Jagodne, Miednik, Stoczek, Wrotnów, Węgrów, Ruchna i leśnictwo szkólkarskie Miedzanka.

Mapka zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Łochów