Położenie

Nadleśnictwo Łochów położone jest w woj. mazowieckim, ok. 50 km na północny-wschód od Warszawy, u zbiegu rzeki Bug i Liwiec.

Historia

W obecnych granicach Nadleśnictwo Łochów zostało utworzone decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 marca 1979 r. Powstało z połączenia dwóch Nadleśnictw: Łochów i Węgrów.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostka organizacyjną Lasów Państwowych. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Strukturę organizacyjną nadleśnictwa stanowią: biuro nadleśnictwa, leśnictwa oraz inne jednostki do zadań szczególnych. Szczegółową organizację nadleśnictwa określa regulamin ustalony przez nadleśniczego.