Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przyrody - pomniki przyrody

Pomnik przyrody jest to prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych. Na gruntach Nadleśnictwa Łochów znajduje się 38 pomników przyrody.

  Niemal wszystkie pomniki to drzewa, a wśród nich 6 sosen pospolitych, 23 dęby szypułkowe i dwie grupy dębowe, 1 sosna wejmutka, 2 świerki, 2 lipy drobnolistne oraz jedna grupa klonów pospolitych i lipy drobnolistnej. Najokazalszym pomnikiem przyrody w Nadleśnictwie Łochów jest lipa drobnolistna o obwodzie 590 cm i wysokości 23 m przy siedzibie leśnictwa Miednik oraz rosnący na terenie tego leśnictwa dąb szypułkowy o obwodzie 545 cm i wysokości 24 m. Ciekawym drzewem jest sosna pospolita „Szczudlak" rosnąca z odkrytym przed kilkudziesięciu laty systemem korzeniowym, który przypomina swoim wyglądem szpony olbrzymiego prehistorycznego ptaka. Interesujący pomnik przyrody stanowi także kolonia kilkudziesięciu mrowisk usytuowana na terenie leśnictwa Wrotnów.